Държавата помага на бедните деца да посещават детска градина

Министърът на образованието Красимир Вълчев обяви, че таксите за детската градина на ромчетата ще бъдат поети от дъжавата. Неговото изказване беше във връзка с организираната дискусия от омбудсмана на тема „Възможности и предизвикателства при въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца“.

Очаква се още през новата учебна година то да влезе в сила, като стана ясно, че държавата ще се погрижи за тези родители, за които покриването на таксите в детската градина е непосилна задача, заради ниските им доходи.

34 милиона лева за година ще се отпуснат като целева помощ, като се вземе предвид, че и сега децата на социално слабите семейства, които отговарят на определени критерии, са освободени от нея – например сираците, както и други социални групи.

Министър Вълчев изказа надежда, че така ще бъдат активно приобщени най-уязвимите групи, като проектът ще подпомогне всички деца, които сега поради различни причини отпадат от училище.

До този момент е обърнато внимание на 78% от 4-годишните деца, като всички те са включени в образователната система, докато останалите 22% не са. В повечето случаи става въпрос за деца, чийто роден език не е българският.

Министър Вълчев каза, че едва ли е възможно някой с около 1000 български думи в речника си да бъде конкурентен на пазара на труда и че е в интерес на всички, да се преборим за подобряване на положението в образователната система, която той нарече „сравнително добра и достъпна“, предвид факта, че таксите в България за детска градина са много ниски, в сравнение с другите страни от Европейския съюз.

Освен поетите от държавата разноски по таксите за детска градина, социално слабите семейства ще се възползват от безплатни помагала и закуски на децата в учебните заведения, като сумата, отпусната за това ще е  15 млн. лв.

Също така, в бюджетите за тази и следващата година ще бъдат предвидени 70 млн. лв., специално за строителни дейности – дострояване и нов строеж на детски градини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *