Картовите плащания могат да се интегрират лесно

Дигитализацията на бизнеса е основна движеща сила за милиони търговци онлайн. Същевременно, тя е сред водещите фактори, които извеждат световната икономика напред. Водени от световните тенденции, смеем да твърдим, че значението ѝ ще продължава да нараства и занапред. Причините за това са много и комплексни – нарастващият обем на оперативните процеси в областта на електронната търговия, повече клиентски изисквания и т.н.

Картовите плащания могат да се интегрират лесно

Източник на изображение: pexels.com

Сред големите потребителски изисквания днес се нареждат платежните решения, предоставяни от онлайн магазините. Сред тях особено впечатление прави интереса към картовите разплащания. По данни на БНБ, броят на картовите плащания, инициирани чрез виртуални и физически ПОС терминали, се е удвоил за последните 5 години. Увеличение с повече от 22% е отчетено през първото шестмесечие на 2021 г., спрямо същия период на 2020 г.

Интересът към безналичните картови плащания, освен нови възможности, поставя и немалко предизвикателства пред онлайн търговците. Осигуряването на надеждна ИТ инфраструктура е един от ключовите моменти. Наред с нея, търговецът следва да гарантира и високо ниво на сигурност на данните, предоставяни от купувачите. 

Какво представляват картовите плащания и какво е нужно, за да бъдат интегрирани в интернет магазин?

Картовите плащания са съвременен метод за осъществяване на разплащания между две или повече страни – най-често това са търговец и купувач. Плащания от този тип се осъществяват както на физически терминални устройства, така и на виртуални такива. 

От потребителска гледна точка пазаруването с карта изглежда изключително просто. Така и трябва да бъде, тъй като потребителската удовлетвореност е сред водещите приоритети на всеки един доставчик на стоки и/или услуги в наши дни. 

За да бъдат осъществено успешно и сигурно, картовите плащания изискват наличието на редица софтуерни компоненти, които следва да работят в пълен синхрон помежду си. Добавяйки тази функция към опциите за разплащания в онлайн магазините, компонентите значително нараства. 

Основно за картовите плащания е, че се осъществяват посредством доставчици на платежни системи – днес в световен план и у нас функционират множество такива компании. Тяхната роля е да предоставят на ползващите разплащателната услуга с карти нужната сигурност, поддържайки ИТ инфраструктурата, защитавайки техните данни при осъществяване на транзакции и т.н.

Важна роля за осигуряването на оптимална защита и ефективност на картовите онлайн плащания има и сайтът (платформата), върху която е изграден интернет магазинът. Системите за онлайн разплащания, разработвани от компаниите-доставчици, предоставят плъгини (интеграционни модули), от които онлайн магазинът може да се възползва. В случай че иска да приема картови плащания, търговецът следва да интегрира тази функционалност на сайта си. 

Съвременните платформи за електронна търговия предлагат редица разработени функционалности, приложения и интеграции, които правят възможно стартирането и развитието на онлайн търговия от нулата. Картовите плащания днес могат да се интегрират по-лесно от всякога, без търговецът да инвестира допълнителни средства, тъй като всеки може да се сдобие директно с готов магазин с картови плащания

Защо за онлайн търговците е важно да приемат картови плащания? 

В контекста на днешните пазарни отношения, картовите плащания и всеки друг метод за разплащане онлайн представлява ключово конкурентно предимство. Добре е да споменем някои основни причини, поради които си струва да осигурите тази функционалност за интернет магазина си. 

Все повече клиенти плащат безналично

Данните, които споменахме в уводната част, са показателни за устойчивите тенденции в областта на разплащанията. Една от водещите причини клиентите да предпочитат този платежен метод пред друг е, че картовите плащания предлагат по-голямо удобство. 

Когато пазарува онлайн, потребителят плаща за исканата от него стока предварително само с въвеждането на данните от картата си. Впоследствие получава поръчаната стока в удобно за него време и място. Когато се прави картово плащане във физически обекти, при наличие на безконтактна дебитна/кредитна карта, процедурата отнема едва няколко секунди. И в двата случая картовите плащания превъзхождат конвенционалните платежни методи.

Мнозина потребители са на мнение, че този метод на разплащане е безопасен, но винаги подхождат с известни съмнения към онлайн търговци, при които им предстои плащане. По тази причина, всеки онлайн търговец следва да осигури за клиента оптимална защита при пазаруване онлайн – протоколи за сигурност, защити и т.н. 

Не на последно място си струва да споменем, че редица доставчици на платежни услуги и онлайн магазини предоставят отстъпки при плащания с карти. Фактор, който допълнително стимулира тази форма на разплащане. 

Транзакциите се обработват бързо

Картовите плащания обикновено се обработват много по-бързо, отколкото добре познатият ни начин на плащане в кеш. От друга страна, той е и по-сигурен. Приемането на плащания с карти представлява ключово предимство за бизнеса. Същият получава средствата от направена покупка директно по банковия си акаунт. Казано накратко, картовите плащания подобряват паричния поток и осигуряват по-добрата им проследимост.

Клиентите са склонни да похарчат повече

Различни проучвания сочат, че клиентите, плащащи онлайн с карти, са склонни да похарчат повече, отколкото тези, които плащат в брой. Наличните средства в брой имат ограничителна функция за купувача. Той знае с колко пари разполага и прави покупките си съобразно наличната сума. Когато го прави с кредитна и/или дебитна карта например, моментът с ограничението липсва.

Може да се каже, че картовите разплащания стимулират клиентите да купуват повече. В комбинация с различните видове отстъпки, промоционални кампании и други, обвързани с картови плащания, клиентът ще бъде склонен да купи много повече, плащайки с карта, отколкото ако го прави в брой. 

Бизнесът се ползва с високо доверие

За да бъде конкурентноспособен, всеки един бизнес следва да се ръководи от актуалните тенденции в областта на онлайн търговията, потребителското търсене и т.н. Наличието на широк набор от платежни методи, в т.ч. картови онлайн разплащания, е в състояние да повиши доверието на клиентите спрямо интернет магазина. Доверието в интернет търговеца, от своя страна, има определящо значение за просперитета на магазина и онлайн бизнеса като цяло. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *