Икономиката на България ще се забавя в следващите 3 години

Януарската прогноза на Световната банка не е особено благонадеждна за България. Според анализа на институцията, икономиката на нашата страна ще продължи да забавя растежа си в следващите три години. Така през 2021 година България ще е загубила повече от една четвърт от темпото, с което нарастваше през 2016 година.

Като цяло прогнозата на Световната банка е негативна за световната икономика. Според направения анализ, през новата 2019 година световната икономика ще расте по-бавно. Причина за това ще бъде напрежението в търговските отношения и намаляването на международната търговия. Корекцията е от прогнозен ръст от 3% през 2018 г. на 2.9% през новата година и 2.8% през 2020 г.

Същото важи за иначе силните икономики на САЩ и Китай. Двете държави продължават да си съперничат остро по отношение на търговията, протекционизма и защитата на авторските права. Всичко това доведе до санкции и контрасанкции между двете мощни страни. Очаква се икономиката на САЩ да се забави от 2.9% до 2.5%, а китайската – от 6.5% на 6.2%.

Относно българската страна, Световната банка прави корекция надолу с 0.5-0.6% от БВП от всички свои прогнози от предишния юнски доклад “Глобални икономически перспективи”. Шест месеца по-късно, очакванията на Световната банка водят към ръст от 3.3% през 2018 година, а не заявените преди 3.8%. Това означава, че за половин година българската икононика е загубила около 1/8 от темпото си на растеж.

Относно следващите две години, прогнозите на СБ също са понижени. През новата година забавянето ще продължи до ниво от 3.1% и 3% през 2020 година. През 2021 година цифрите ще достигнат 2.8%. Само за сравнение, през 2016 година икономиката на България е била нарасла с 3.9% според данните на Световната банка.

Като основни причини анализаторите на Световната банка посочват забавянето на растежа на еврозоната, която е основен търговски партньор на България. Отслабнали са и стимулиращи ръста ефекти във финансовия сектор. Съществува и остър недостиг на работна ръка.

Според доклада на СБ, държави като Хърватия и Черна гора страдат от подобни проблеми, докато Унгария, Полша и Сърбия растат. Комплименти за успехите си заслужава и Македония.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *