Как да получите бизнес кредит?

В днешно време има ситуации, в които е необходимо да се кандидатства за бизнес кредит, за да се продължи поддържането на компанията, бизнеса или предприятието, за да се стигне до върха на успеха, но защо решаваме да задлъжняваме от други източници, когато бизнес кредитите са положителен вариант?

Кога да вземете бизнес заем?

Преди всичко трябва да анализирате какви са финансовите ви нужди и как те допълват бизнес идеята и целите ви. Второ, важно е да се определи кога е подходящият момент за вземане на кредит. Ето някои основни моменти, които трябва да вземете предвид:

 1. Интернационализация: Ако прецените, че е време да навлезете на нови пазари, обикновено се сблъсквате с по-дълги цикли на плащане за наличните продукти или услуги. Бизнес заемът може да помогне за облекчаване на този проблем.
 2. Увеличаване на оборотния капитал: Когато стартиращо предприятие или специфичен бизнес трябва да увеличи броя на служителите си или да ускори темпото на производство на нови пазари, или просто да подкрепи нарастващото търсене на продукт или услуга.
 3. Закупуване на производствени ресурси: Закупуването на ново оборудване с цел увеличаване на производството, модернизиране или усъвършенстване на промишлените процеси най-вероятно ще изисква финансиране и/или бизнес заем. Обикновено този вид инвестиции се правят с дългосрочно финансиране.
 4. Кредитна история: Ако дадено лице, дружество или предприятие не е предприемало инициатива да кандидатства за заеми преди, това, че го прави за първи път, може да му помогне да развие добра кредитна история, което ще улесни процеса на одобрение в бъдеще.
 5. Рефинансиране: Начин за погасяване на съществуващ дълг или за извършване на авансови плащания по съществуващ дълг. Тя включва изплащане на стари дългове с нови дългове и помага за подобряване на паричния поток.

Основни моменти при кандидатстване за бизнес заем

 • Бъдете ясни и реалистични: Когато кандидатстват за заем, финансовите или кредитните институции ценят много добре дефинираното бизнес предложение и най-вече това, че то е реалистично.
 • Бъдете сигурни в това, от което се нуждаете: Важно е, преди да извършите каквато и да е процедура, да сте наясно с целта на кредита и бизнес целите. Това ще ви помогне да определите начина и вида на кредита, за който ще кандидатствате.
 • Актуална кредитна история: Ако смятате да кандидатствате за заем, уверете се, че вече имате добра кредитна история. Това ще улесни процеса, тъй като банките и финансовите институции се интересуват от това, че сте достатъчно отговорен, за да им изплащате задълженията си.
 • Не се съмнявайте, а питайте! Важно е да сте наясно с всички условия, разпоредби или изисквания, които се предлагат от финансовата институция, в която кандидатствате за кредит.
 • Сравняване и намиране на алтернативи: Дайте си възможност да намерите повече от един вариант, който да отговаря на вашите нужди, не се спирайте на първия вариант, проучете различни видове кредити в различни банки или финансови институции, докато намерите този, който най-добре отговаря на целите на вашия бизнес.

Предимства и ползи от получаването на бизнес кредит

 • Персонализирани съвети: Това ще ви помогне да имате по-ясна представа за това къде трябва да разпределите средствата, след като кредитът, за който кандидатствате, бъде одобрен. Направете добро финансово планиране и постигнете целите на бизнеса. Съобразете размера на вноските по кредита, за да можете успешно да го погасявате.
 • Възможност за разпределяне на кредита между различни продукти и услуги: Използвайте ги по подходящ начин, така че да отговарят на бизнес целите.
 • Онлайн процедури: Има банки, които ви позволяват да подадете заявление онлайн.

Източник: https://kreditzateb.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *