Бизнесът страда от липса на достатъчно работна ръка

Българският бизнес продължава да страда от липсата на достатъчно работници. Според изследване на НСИ, през този месец бизнес конюктурата у нас се оценява като неблагоприятна. Установено е, че общият показател на бизнес климата у нас е намалял с 3.1 пункта спрямо нивото от предходния месец. Нивото е намалено във всеки един от наблюдаваните сектори – от промишленост и строителство до търговията на дребно и сферата на услугите.

Показателят “бизнес климат в промишлеността” е понижен с 0.8 пункта. Според специалистите, това се дължи на променените оценки на предприемачите в промишления сектор по отношение на състоянието на предприятията. Тяхната оценка е понижена от “по-добро” към “задоволително”. Трябва обаче да се отбележи, че прогнозите им за бизнес състоянието и производителната активност през предстоящите месеци за положителни.

Установено е, че най-големият проблем пред родния бизнес остава недостигът на работна ръка. Друг от големите проблеми е несигурната икономическа среда, макар и напоследък да се намалява намаляване на негативното й въздействие, посочват от НСИ.

Като друг от проблемите на бизнеса се посочва и недостатъчното търсене.

Търговците предвиждат увеличаване на продажните цени, макар и да има преобладаващи очаквания за запазване на равнището им през предстоящите месеци.

Междувременно съставният показател за климата в сектора на услугите е спаднал с 4.9 пункта. Това също се дължи на изместването на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

При строителството съставният показател за бизнес климата е намалял с 5.1 пункта поради влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи. Те отправят резервирани прогнози за строителната активност през следващото тримесечие. Строителите също посочват липсата на работна ръка като водещ проблем за развитието на техния бизнес, следвано от конкуренцията в бранша и липсата на сигурност в икономическата среда.

Това е само част от оценките на НСИ по повод проблемите на българския бизнес в различните браншове. Можем само да се надяваме, че в бъдеще образованието ни ще произведе достатъчно кадри, за да бъде запълнена липсата на достатъчно работна ръка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *