Променят се правилата за прием в детските градини

От месец март се променят правилата за прием в детските градини. Столичният общински съвет окончателно гласува промени в наредбата за София. Според гласуваните изменения, ще се намали броят на децата с хронични заболявания от 5 на 3 в група и на тези със специални образователни нужди от 3 на 2.

След края на редовното заседание на съвета, заместник-кметът на София Тодор Чобанов сподели пред журналистите, че според промените постоянният или настоящият адрес на територията на административния район на детската градина ще носят 2 точки при класирането.

Другата промяна в наредбата се отнася за децата с братя или сестри и близнаците. Те ще отиват в списъците с по 1 точка, което им дава по-голям шанс да бъдат заедно в детската градина.

Обсъждаше се и избягване на фалшификациите с издаване на нереални медицински документи. За да бъдат избегнати подобни злоупотреби, протоколите вече ще се издават от ТЕЛК, а не от личния лекар.

Според новата наредба, предвижда се да се затегне контролът на децата, които са записани в детска градина, но не я посещават.

В случай че постоянният или настоящият адрес на един от двамата родители е променян в последните над 2 години или през последните от 1 до 2 години преди подаване на заявлението за записване, но промяната попада в границите на административния район на детската градина/училището, се ползва по-благоприятният адрес.

Всички приети изменения ще влязат в сила от месец март тази година. През следващата година ще бъде в сила и критерият “уседналост”, прилагащ се за всички ученици в първи клас. Той ще гарантира на всяко дете възможност да посещава най-близкото до неговия дом училище.

Иначе преди няколко дни правителството прие изменение в наредбата, отнасяща се за снабдяването на училищата с плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. С промените в наредбата се опростява изборът на заявител, отпада служебният избор, предоставят се по-големи права на директорите на учебните заведения при избора на доставчици.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *