Откриха процедура за отстраняване на шефа на БНР

Съветът за електронни медии (СЕМ) официално стартира процедура за отстраняването на настоящия генерален директор на БНР Светослав Костов. С три гласа “за” и двама въздържали се, процедурата бе открита днес. Причините за нейното стартиране са извършени груби нарушения на Закона за радиото и телевизията.

Бетина Жотева от квотата на Росен Плевнелиев бе един от членовете на СЕМ, които гласуваха с “въздържал се”. Тя заяви, че на този етап все още не разполага с достатъчно информация по казуса, за да вземе решение. Подобни мотиви изрази и Галина Георгиева, която също гласува с “въздържал се”.

Със “за” гласуваха председателят на СЕМ София Владимирова, Ивелина Димитрова и Розита Еленова. Владимирова заяви, че с изключването на сигнала на програма “Хоризонт” на 13 септември е “нарушено конституционното право на информация на гражданите”. Тя също така заяви, че Светослав Костов все още не е посочил, кой е отговорен за спирането на сигнала на радиото.

Така генералният директор на БНР разполага със срок от пет работни дни, за да изрази официално своите възражения по случая. След това СЕМ ще ги разгледа и отново ще гласува съдбата му.

Междувременно редколегията на програма “Христо Ботев” на БНР подкрепи колегите си от “Хоризонт”, които също настояват за оставката на Светослав Костов. “На практика проблемите на БНР вследствие на лошо управление засягат всички звена, пряко заети в създаването на радиопродукция. Като резултат поддържането на високо качество става все по-трудноосъществимо, а свободното упражняване на дейността ни все по-негарантирано”, заявява редколегията на програма “Христо Ботев” в своето становище до медиите и обществеността.

Те добавят, че това положение в никакъв случай “не е от вчера”. Те смятат, че настоящото ръководство на БНР няма да реши проблемите на радиото. Те смятат, че няма друг логичен ход, освен настоящият генерален директор на БНР да бъде освободен от своята длъжност. “С това може започне нормализирането на работния климат и възстановяването на обществения престиж на БНР”, смятат те.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *