Трудно ли е да се получи револвиращ заем?

Хората, които се интересуват от това какво е  револвиращ заем, несъмнено също ще искат да знаят кой ще го получи. Що се отнася до  револвиращия заем, тук се прилагат същите условия, както за другите видове заеми. Основата е пълнолетие, също така е необходимо да се открие или вече има спестовна и разплащателна сметка в дадена банка. Разбира се, задължителен елемент от целия процес е и проверка на кредитоспособността на клиента.

Може обаче да се радваме, че не е задължително да бъде толкова висок, колкото в случай на подобен паричен заем. Нещо повече, като  револвиращ заеме удължаване на банкова сметка, най-важни са влиянията върху тях: особено дали те са редовни и за какви суми са. Дългосрочните клиенти на банката, които по това време могат да имат чести притоци към банковата си сметка, могат да разчитат на получаване на револвиращ заем.

И не само това – има много предложения за револвиращи кредити и всяка банка приема малко по-различни правила. Затова определено си струва да не се взема решение за първата оферта, която ще изглежда интересна. Може да се окаже, че това, което изглежда полезно на пръв поглед, съвсем не е така и друга банка ще може да предложи много по-добри условия.

За щастие в момента кандидатстването за револвиращ заем може да бъде много просто. Ако вече сме клиенти на дадена банка и няма да е необходимо да отваряме нова разчетна и спестовна сметка, в много случаи ще се окаже, че можем да подадем заявлението чрез уебсайта на банката или нейното мобилно приложение.

Заслужава ли си да вземете револвиращ заем?

Можете да вземете револвиращ заем и да не го използвате през цялото времетраене на договора за заем. Противно на външния вид, това не би означавало загуба. Не се начислява лихва върху неизползвания лимит и никога не се знае кога може да се случи инцидент.

Вече няма да е необходимо да кандидатствате за  заем, когато времето изтече. Револвиращият заем също е относително евтин заем. Лихвеният процент може да е различен за всяка банка, но най-общо казано не е  заемскъпо. В допълнение, цената му също до голяма степен зависи от кредитополучателите: колкото по-бързо се изплати използваният лимит, толкова по-малко лихва ще бъде начислена върху него.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *