В София вече се събират разделно текстилни отпадъци

От края на месец февруари в София вече има 20 общински контейнера за събиране на текстилни отпадъци. Това е инициатива на Столична община, която помага на гражданите да изхвърлят по-лесно и природосъобразно своите стари дрехи, които вече не възнамеряват да носят. Така се избягва тяхното твърде бавно разлагане на бунището, докато изгарянето им замърсява допълнително въздуха.

До този момент едни от малкото алтернативи бяха даряването на дрехите за благотворителност или предаването им за рециклиране от магазините H&M или от Българския червен кръст.

Новите контейнери са разположени на различни места в столицата, по един за всеки район. Контейнерите са специално проектирани, за да се изгбегне изваждането на отпадъци от тях. Най-често това се прави с цел изгарянето им за отопление.

Дрехите, които са годни за употреба, се отделят. Други от отпадъците се нарязват и се използват като памучни парцали за индустриални цели.

Материите, които не са подходящи за повторна употреба, както и други отпадъци, отделени в процеса на подбор, се балират и предават на компании за т.нар. правилно рециклиране и оползотворяване. Материалите от текстил, които се определят за негодни, например – дънки и бял текстил, се сортират по цвят, циповете и копчетата им се изрязват, след което те се препращат към инсталации за производство на изолационна вата.

Столична община посочва в своите данни, че интегрираната система за управление на отпадъците вече е довела до сериозно намаляване на изхвърлянето на битови отпадъци на бунището. Процентът на подобни вече е спаднал от 100% през 2007 година до 16% днес.

Извън София, вариантите за подобен вид отделяне на текстилни отпадъци остават магазини на H&M или контейнерите на Българския червен кръст.

От H&M заявяват, че част от получените дрехи се продават по света като втора употреба, докато други се ползват за създаване на нови колекции от рециклиран текстил. В трети случаи, дрехите се използват като част от нишките на различни продукти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *