Българите са 10 пъти по-богати, сравнено с 2000 г.

Икономическият растеж в Централна и Източна Европа е повлиял положително и върху благосъстоянието на българите. Цифрите показват, че към средата на тази година средното месечно брутно възнаграждение в София достига до 1700 лева, а в страната – до 1250 лева. По този начин можем да отбележим увеличение с 10 на сто, сравнено с предходната година.

Докладът на Credit Suisse Global Wealth Report показва, че освен заплатите на българите, увеличило се е тяхното финансово състояние. През последното половин десетилетие общите активи на населението са регистрирали покачване.

Според цифрите, изнесени от Credit Suisse Global Wealth Report, от 2000 година насам богатството на българите е нараснало с около 10 пъти. Иначе казано, ако преди 19 години общите активи на хората са възлизали на 24 милиарда долара, днес те достигат 243 милиарда. Това е с 912,5 процента повече.

Средното богатство на човек у нас възлиза на около 42 686 долара, посочва докладът. По-голямата част от тях са финансови активи, а 19 800 долара от тях – нефинансови. Обяснено с други думи, тук говорим за банкови влогове, спестявания от друг тип, дейност на фондовия пазар и недвижимо имущество.

През последнтие две години средното богатство у нас е било увеличено с около 1012%. През 2000 година то е било в размер на 3839 долара, за да се стигне до днешните 42 686 долара средно на човек.

Важно е да се отбележи, че тук общото богатство на българите е разделено на броя пълнолетни в страната, които са 5,697 милиона.

Малко по-различно обаче изглеждат сметките, ако вземем предвид т.нар. медианно богатство, при което се използва средната линия на богатство в държавата. При нея половината от населението е под границата, а другата половина – над нея.

Ако разгледаме нещата по този показател, то тогава ще видим, че активите на българите на глава от населението е по-нисък. Въпреки това, ръстът при периода, който разглеждаме, остава значителен. През 2000 година медианното богатство у нас е възлизало на 1805 долара, а днес то е 18 948 долара, посочват експертите от Credit Suisse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *