Социалните издирват 200 хиляди неработещи българи, за да ги “активират”

Тревожни данни разпространи зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Цитиран от БТА, той заяви, че в България има около 200 хиляди души в трудоспособна възраст, които обаче не са активни на трудовия пазар. Лазаров заяви, че една от основните цели пред социалното министерство ще бъде тези хора да бъдат “активирани” и да бъдат върнати на работа. Възможно е една голяма част от тях да работят, но в сивия сектор.

Сред останалите приоритети на социалното министерство е и търсенето на повече възможности за хората с увреждания, които твърде често имат трудности с намирането на работа.

Зам.-министър Лазаров взе участие в конференция, която трябваше да разгласи резултатите от осъществена оценка на ефекта на политиката, прилагана по отношение пазара на труда.

Лазар Лазаров обясни, че въпроснит 200 хиляди души дори не са регистрирани в бюрата по труда. В много от случаите, те нито учат, нито работят. Не участват и в курсове за добиване на квалификация. В плановете на държавата е да използва медиатори, които да ги търсят и да предлагат услугите на Агенцията по заетостта. В плановете им влизат и нов вид услуги, които тепърва се подготвят. Те ще бъдат напълно безплатни, увери зам.-министърът.

Лазаров добави, чеи има част от тези хора, които са по-квалифицирани от обикновено и не смятат, че регистрирането им в бюрата по труда би им помогнало.

Зам.-министърът увери, че всеки допълнителен курс и придобива квалификация може сериозно да улесни човек в търсенето на препитание. Той сподели, че за съжаление, много хора разчитат на средства от свои роднини, работещи в чужбина, например. Някои имат и имоти, които им служат за препитание.

Един от основните акценти в плановете за 2020 година е да се подобрят шансовете на работниците да отговорят на изискванията, които стоят пред тях в пазара на труда. Тук отново ключова роля имат допълнителните квалификации, които могат да бъдат осигурени чрез различните програми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *