Медийната комисия прие закона за медиите на Делян Пеевски

За едва няколко минути, без каквито и да е дебати и с абсолютно единодушие, Комисията по култура и медии в Парламента прие текстовете от медийния закон на депутата от ДПС Делян Пеевски. Въпреки призивите на председателя на Комисията Вежди Рашидов за обсъждане и коментари на текстовете, такива не последваха. Представителите на всички парламентарни сили гласуваха със “за”. Самият Пеевски не присъстваше на обсъждането.

Основната цел на закона е установяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги в България. Всички печатни, електронни и онлайн медии ще бъдат задължени на своите сайтове да посочват своя действителен собственик, както и дали въпросното лице заема публична длъжност, и дали е осъждано. Медиите ще бъдат задължени да публикуват и името на човека, който контролира съдържанието на медийната услуга и редакционна политика, ако има такъв и той е различен от собственика.

Също така, ако се случи промяна в собствеността на дадена медия, то тя ще бъде длъжна да декларира това в рамките на 7 дни.

Медиите се задължават и да декларират до 30 юни всяко получено финансиране в рамките на предходната календарна година. В това число влизат още заеми и банкови кредити, а също така и получаването на каквито и да е парични средства и имущество на безвъзмездна основа. Ще трябва да се предостави информация и за лицето, което ги е предоставило.

За деклариране ще трябва да се предоставят още данните за стойността на всички договори, които биват сключени с държавни и общински учреждения и дружества с такова участие, с политически партии, в резултат на обществени поръчки, както и рекламни договори с лица, осъществяващи дейност, подлежаща на регулация. В това число влизат и средствата, получени и усвоени посредством европрограми.

Предвижда се въпросните декларации да бъдат публикувани в нов регистър на Министерството на културата, който ще бъде достъпен онлайн. Ако медиите не подадат декларациите си навреме, предвижда се глоба в размер между 10 и 15 хиляди лева. При повторно нарушение санкцията ще бъде в размер между 20 и 30 хиляди лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *