Първи сме в ЕС по брой на хората в риск от бедност

Нова притеснителна статистика – България продължава да бъде на първо място в Европейския съюз по брой на хората, намиращи се в състояние на риск от бедност. Близо 21 на сто от българите са принудени да живеят в тежки материални лишения, като те са в непосредствена опасност да не могат да си плащат всекидневните битови разходи.

Това показва ново проучване на “Евростат” за предходната 2018 година, засягащо хората със сериозни затруднения в материален план. Статистиката за целия Европейски съюз показва, че 6.2% от населението на ЕС, или по-конкретно – 31 милиона души, живеят в състояние на бедност.

Тази статистика означава, че тези хора нямат възможността да си позволят поне четири от нещата, които се считат за необходими за воденето на нормален живот:  да погасяват сметките си в редовен срок, да се радват на топъл дом, да посрещат неочаквани разходи, да консумират месо (или риба или вегетариански еквивалент) редовно, да могат да си позволят поне една седмица ваканция на море, да си закупят телевизор, пералня, кола, телефон.

През 2017 година хората в риск от бедност на територията на ЕС са били 6.9% от населението. И тогава България е била на последно място в тази класация, като тогава 30 на сто от българите не са били в състояние да покриват своите всекидневни разходи.

От данните се вижда, че делът на домакинствата в бедност у нас е намалял, но Българя продължава да бъде страната с най-много бедни в Европейския съюз. След нас следват Румъния и Гърция. И обратното, най-малко бедни има в Швеция, Люксембург и Холандия.

Данните на “Евростат” показват, че най-силно са засегнати семействата, в които има един възрастен. Притеснително бедни са 9.1% от тях. Процентът скача осезаемо, ако в семейството има и дете.

Все пак статистиката показва, че делът на тежко материално лишените в Европейския съюз намалява. През 2012 година бе пикът в това отношение с 9.9% от населението на ЕС живеещо в директен риск от бедност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *